Contact us

For any questions about
your GoBe, please email
us at gobe@healbe.com

Návod na obsluhu

Gratulujeme Vám k zakoupení Healbe GoBe™! Učinili jste tak první krok vpřed směrem ke šťastnějšímu a zdravějšímu životu. Před použitím Vašeho GoBe body manažer si pečlivě přečtěte tento návod.
Zpět do indexu

Categories

I. Technologie Healbe FLOW:

Na rozdíl od aplikací přenosných zařízení, která vyžadují manuální zadávání spotřebovaných kalorií, poskytuje GoBe automatický management kalorií na základě Healbe FLOW Technology - patentovaného inovovaného procesu, který zpracovává informace získané ze tří snímačů (akcelerometru, impedančního snímače a piezoelektrického snímače) na základě složitého algoritmu, a umožňuje tak souhrnný náhled do zdravotního stavu celého těla. Pouze FLOW Technology měří příjem kalorií prostřednictvím pokožky tak, že načítá hladinu glukózy ve Vašich buňkách. Další podrobnosti se dozvíte na blog

GoBe využívá FLOW Technology pro monitorování širokého rozsahu parametrů Vašeho těla, včetně spotřebovaných kalorií, spálených kalorií, úrovně aktivit, srdečního tepu, krevního tlaku, úrovně hydratace, úrovně stresu a kvality spánku. Tyto informace jsou určeny k tomu, abyste mohli sledovat svoji tělesnou zdatnost a žít zdravým a vyrovnaným životem.

Pressure sensor
mesures blood
flow and heart rate

Impedance sensor
mesures fluid
level tissues

Accelerometer
mesures body
movement and activity


II. Všeobecně:

Co se skrývá v pouzdře:
Baterie: GoBe disponuje polymerními bateriemi lithium-ion. Plně nabité baterie vydrží až 2 dny při běžném používání.

Healbe GoBe™ je kompatibilní s: iPhones 4s/5/5c/5s/6/6+, iPad 3/4/air/air2/mini/mini2, iPod 5G (iOS 7.0 nebo vyšší verze) všemi telefony Android vybavenými Bluetooth 4.0 běžícími pod Android 4.3 vyšší verze. Telefony s malými obrazovkami a tablety nejsou v současné době podporovány. Aplikaci si můžete stáhnout zde:
III. Postup:

 1. Registrace/Profil
 2. Jakým způsobem lze nabíjet Váš GoBe
 3. Před použitím Vašeho GoBe
 4. Důležitost měření kalorií
 5. Párování/Firmware
 6. Nošení GoBe


1. Registrace/Profil:

Zaregistrujte si svůj vlastní účet pro aplikace Healbe GoBe

 1. Login je Vaše emailová adresa.
 2. Zvolte si heslo.
 3. Potvrďte heslo.
Vytvořte si svůj profil tak, aby Vám GoBe dokázal poskytovat nejpřesnější informace o Vašem těle. Klikněte na každé pole pro tipy, které Vám pomohou sestavit Váš profil.
 • Jméno/ Příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Hmotnost
 • Výška
 • Délka paže - GoBe potřebuje znát délku Vaší paže, aby dokázal přesně sledovat Vaše aktivity. Zadejte délku změřenou od podpaží po zápěstí v cm nebo palcích
 • Délka kroku - GoBe potřebuje znát délku Vašeho kroku, aby dokázal přesně sledovat Vaše aktivity. Standardně se zadává délka kroku odvozená od Vaší výšky. (Za účelem větší přesnosti změřte vzdálenost, kterou ujdete po 10 krocích a dělte ji 10)
 • Krevní tlak - Znalost Vašeho aktuálního krevního tlaku pomůže GoBe sledovat Váš kardiovaskulární zdravotní stav.
 • Srdeční tep v klidu - při měření Vašeho srdečního tepu v klidu zůstaňte předtím alespoň 10 minut neaktivní. Spočítejte tep po dobu 15 sekund a vynásobte jej čtyřmi. Tím získáte Váš srdeční tep v BPM (údery za minutu).
 • Všeobecný zdravotní stav - Zadejte Váš současný všeobecný zdravotní stav, přitom vezměte v úvahu Vaši dietu, aktivity a veškeré chronické nemoci a další okolností týkající se Vašeho zdraví
 • Speciální dieta (smíšená potrava = normální; dieta bez uhlohydrátů = pokud nejíte žádné uhlohydráty)
 • Jednotky - zvolte jednotky, které Vám nejvíc vyhovují
 • Adresa - zadejte zemi a město, ve kterém žijete

2. Jakým způsobem lze nabíjet Váš GoBe

Doba nabíjení
 • Dobijte Váš GoBe před prvním použitím po dobu alespoň 60 minut
 • Pokud je baterie úplně vybitá, potom je třeba GoBe nabíjet po dobu 50-55 minut, než se úplně nabije
 • Pokud je úroveň nabití baterie nad 0%, potom stačí nabíjet 20-30 minut, než se úplně nabije.
Provozuschopnost baterie
Max. 2 dny, v závislosti na tom, jak často provádíte synchronizaci s aplikací smartphone. Aby byla životnost baterie optimální, doporučujeme synchronizovat 3-5 x denně.

Jakým způsobem lze nabíjet Váš GoBe:
Ujistěte se, že Váš GoBe je správně umístěn v nabíječce.
 • Připojte GoBe k nabíječce.
 • Na displeji se každých 5 sekund objeví hlášení CHARGING.
 • Pokud je Váš GoBe dosud zapnutý a chcete zkontrolovat stav nabíjení, vyjměte GoBe z nabíječky a stiskněte boční tlačítko. Na obrazovce se zobrazí POWER % (nabití v %).
 • Když se baterie zcela nabije, GoBe se automaticky vypne

3. Před použitím Vašeho GoBe:

Zapnutí:
 • Stiskněte a podržte tlačítko na straně zařízení po dobu 3 sekund, až se zařízení rozvibruje a zobrazí se hlášení HELLO.
 • Když zapínáte GoBe poprvé, zobrazí se hlášení GOBE GOBE (následně SYNC ME). To znamená, že je třeba provést párování s Vaším smartphonem a aplikací Healbe GoBe přes Bluetooth.

Vypnutí:
 • Stiskněte a podržte tlačítko 5 sekund, až se rozvibruje a zobrazí se hlášení BYE.

TIPY:
 • Pokud nepřipojíte GoBe k aplikaci do 5 minut po zapnutí, GoBe se automaticky vypne.
 • GoBe potřebuje ke spojení snímače s Vaší pokožkou od 10 sekund po 2 minuty. Pro urychlení si můžete navlhčit pokožku pod snímačem. Pokud nepřipojíte GoBe k aplikaci do 5 minut po zapnutí, GoBe se automaticky vypne.


Hlášení GoBe*:


Modré obrazovky:

TIME:  Aktuální čas
POWER:  Funkčnost baterie v procentech
PULSE:  Vaše aktuální srdeční frekvence
KCAL:  Rovnováha mezi pozřenými a spálenými kaloriemi
KM / MILES:  Dnešní procestovaná vzdálenost
STEPS: Dnešní počet kroků
WATER: Úroveň hydratace

Servis:

HELLO:  Zapnutí přístroje (na displeji se nejprve zobrazí GOBE GOBE)
NO CONTACT:  Zařízení ztratilo kontakt s Vaší pokožkou. Seřiďte si náramek.
SERVICE 01/02: Něco se pokazilo. Pokud problém setrvává, spojte se se
CHARGING:  Indikace procesu nabíjení
SYNC ME: Zařízení ztratilo spojení s aplikací a snaží se o synchronizaci.
DRINK: GoBe upozorňuje, že máte vypít sklenici vody
UPDATE: GoBe uploaduje novou verzi firmware
*/ POWER %: Zařízení je vypnuto
BYE: Zařízení se vypíná

* POZNÁMKA:
Zobrazená hlášení se mohou lišit podle aktuálního firmware instalovaného na Vašem zařízení. Tato strana se mění podle aktualizovaného firmware.

Důležitost měření kalorií

Před jídlem stiskněte a podržte tlačítko na straně zařízení po dobu 2 sekund, až se GoBe rozvibruje a zobrazí se hlášení FOOD FOOD (jídlo). Tím se zvyšuje přesnost automatického měření příjmu kalorií. Pokud tento krok opomenete, GoBe Vás upozorní v rámci aplikace během následující synchronizace.

Jednoduchá pravidla používání tlačítek:
 • Pří jídle nebo kalorických nápojích v rozsahu 100 až 800 kalorií: Před jídlem nebo pitím stiskněte tlačítko na zápěstí po dobu 2 sekund, dokud se neobjeví hlášení ‘FOOD.’ Pokud zapomenete toto tlačítko stisknout, můžete potvrdit časový interval, když jste začali jíst v aplikaci. !!! Stačí jen vztyčit vlajku, která představuje 15 minutový interval, během něhož jste začali jíst, a zrušit všechno ostatní).
 • Při jídlech o několika chodech: Před každým chodem, stiskněte tlačítko na Vašem zařízení OR zvolte časové intervaly v editoru historie jídla v aplikaci. (Doba mezi každým jídlem by měla být ca. 30 minut nebo více.)

Poznámka:
GoBe je schopen měřit příjem kalorií s přesností 85% v oblasti jídel mezi 800 kaloriemi, tato tolerance chyb se může zvýšit, pokud nejsou výše uvedené kroky řádně dodržovány. V případě jakýchkoli dotazů se spojte s moc.eblaeh@ebog. Náš zákaznický tým Vám rád pomůže!

!!! Pokud požijete lehké jídlo pod 100 kalorií, potom není potřeba toto tlačítko stisknout. Vyčkejte, až Vás aplikace požádá o potvrzení, zda jste jedli během tohoto časového období a po výzvě zvolte NO. Pokud toto tlačítko zmáčknete náhodně, můžete snadno upravit Váš příjem kalorií použitím editoru historie.

Párování/ uploadování Firmware:

GoBe využívá pro spokojení s Vaším smartphonem Bluetooth 4.0 (BLE). Ujistěte se, že Váš GoBe je zapnutý.
 • Zapněte Bluetooth v menu Settings → Bluetooth.
 • Stiskněte tlačítko na straně zařízení a přidržte jej po dobu 3 sekund, dokud Váš GoBe nezačne vibrovat a na displeji se zobrazí "HELLO" (po hlášení GOBE GOBE).
 • Přidržte Váš GoBe k zařízení, se kterým jej chcete párovat.
 • Otevřete aplikaci HEALBE GoBe a přihlaste se. Aplikace začne vyhledávat zařízení Bluetooth.
 • Ze seznamu zvolte Healbe GoBe 1.0.

GoBe používá autorizaci pomocí PIN-kódu, aby tak zabezpečila Vaše data. Když budete Váš GoBe párovat s Vaším zařízením poprvé, vytvořte si svůj vlastní PIN-kód (šest číslic). Váš PIN můžete později kdykoli změnit kliknutím na ikonu zápěstí v aplikaci GoBe.

Před prvním použitím se řiďte pokyny v aplikaci pro download GoBe. Tato aplikace se mění podle aktualizovaného firmware.

Jakým způsobem se instaluje aktualizovaný firmware

DŮLEŽITÉ: Při aktualizování firmware se smažou veškerá denní data ve Vašem GoBe. Proto je třeba začít s instalací hned ráno!

 1. Přidržte Váš GoBe k zařízení, se kterým jej chcete párovat.
 2. Přihlaste se k Vaší aplikaci GoBe a připojte se k zařízení.
 3. Přiložte jednotku snímače GoBe k nabíječce.
 4. Klikněte na ikonu zápěstí na výchozí obrazovce aplikace.
 5. Viz Healbe™ logo.
 6. Zobrazí se hlášení “Update Available” (aktualizace je k dispozici).
 7. Klikněte na “Install.”

Jakým způsobem se nosí GoBe:


 • GoBe se nasadí pohodlně na zápěstí, přičemž náramek plně dosedá na Vaši pokožku. Přitom je třeba, aby GoBe seděl řádně tak, aby Healbe FLOW™ Technology mohla snadno odečítat informace týkající se Vašeho těla.
 • GoBe se musí nosit pouze na zápěstí (obě strany)
 • Pokud používáte verzi GoBe 1.0, potom je třeba používat kryty stykových bodů http://healbe.com/covers

IV. Aplikace Healbe GoBe:

Profil

Vaše základní zdravotní a osobní informace. Můžete kdykoli editovat libovolné pole.

Zápěstí

Klikněte na ikonu zápěstí. Zobrazí se informace o zařízení GoBe, které zahrnují:
 • Správnou polohu náramku
 • Životnost baterie
 • Připojení Bluetooth
 • Název Healbe GoBe
 • Aktualizace Firmware
 • Změnu PIN-kódu
 • Nápovědu
 • Servisní informace

Ovládací panel aplikace Healbe GoBe:

Hlavní obrazovka aplikace, na které se zobrazují veškeré parametry Vašeho těla, které měří GoBe. Všechny ikony znázorňují Váš aktuální stav. Podrobnější informace získáte po kliknutí na parametr, který Vás zajímá. Veškerou historii dat můžete sledovat na Vašem webovém účtu.

Aplikace: Energie

Otevře se obrazovka týkající se energií:
 • Velké číslo zobrazuje rozdíl mezi přijatými kaloriemi a spálenými kaloriemi (záporné číslo znamená, že jste spálili více kalorií, než jste přijali a kladné číslo, že jste zkonzumovali více kalorií, než jste spálili).
 • V levém sloupci se zobrazují přijaté kalorie, v pravém sloupci spálené kalorie
 • Výživné látky (TUK, UHLOHYDRÁTY a PROTEIN) jsou zobrazeny v gramech
 • Diagram: Nahoře se zobrazují přijaté kalorie, dole spálené kalorie

Aby byly výsledky co nejpřesnější, používejte tlačítko i aplikaci opatrně: - tlačítko na Vašem GoBe musíte stisknout s každým jídlem (mimo jídla s méně než 100 kaloriemi) a každých 20 min. při delším jídle (nebo před každým chodem při jídle o několika chodech) Pokud toto tlačítko zmáčknete náhodně, můžete snadno upravit Váš příjem kalorií použitím editoru historie - viz níže.
 • Po kliknutí na graf se zobrazí příslušný časový údaj.
 • Po kliknutí na tabulku se zobrazí data z jiného dne.
 • Pootočte Vaším smartphonem horizontálně. Zobrazí podrobnější graf (den/týden/měsíc) - OBRÁZEK HORIZONTÁLNÍHO GRAFU

POZNÁMKA:
Předtím, než GoBe zahájí registrace příjmu Vašich kalorií, může dojít k časovému zpoždění, protože Vaše tělo tráví různou stravu různou rychlostí.

Aplikace: Voda

 • GoBe sleduje Vaši úroveň hydratace, a když je třeba vypít sklenici vody za účelem nastavení rovnováhy pitného režimu, vyšle signál.
 • V nastavení profilu ve Vaší aplikaci si můžete zvolit, jaký objem/měřítko je pro Vás pohodlnější.
 • Po kliknutí na hlavní rám se zobrazí data z jiného dne.

Aplikace: Srdeční frekvence

Monitorování Vaší srdeční frekvence během celého dne.

Aplikace: Spánek

 • Sledování délky a kvality spánku každou noc.
 • Na prvním řádku se zobrazuje, kdy spíte. Na druhém řádku se zobrazují fáze REM (rapid eye movement sleep - spánek s rychlými pohyby očí) GoBe rovněž monitoruje zdravotní rizika při spánku, jako např.: arytmie, bradykardie
 • Pocit při probuzení podporovaný inteligentním alarmem GoBe! Jednoduše zadejte, kdy chcete vstávat a GoBe Vás probudí ve fázi REM nejbližší této době. (Tato fáze lehkého spánku je optimální pro buzení.)

Aplikace: Stres

Monitorování Vaší úrovně stresu v rámci 5 úrovní je založeno na Vaší srdeční frekvenci, úrovně aktivit a dalších datech týkajících se kvality zdraví a spánku.

V. Healbe Website:

Autorizace:

 • Přístup ke všem Vašim datům z GoBe na healbe.com. Přihlaste se do aplikace Healbe GoBe pomocí stejného e-mailu a hesla.
 • Nejprve se musíte zaregistrovat v aplikaci a teprve potom máte přístup k webovému portálu.

Váš účet:

Po přihlášení uvidíte data, která zaslal Váš GoBe body manažer do Vaší aplikace. Data, která nebyla dosud stažena do aplikace, se nezobrazují.

VI. Návod na údržbu

Údržba pouzdra:
 • Nepoužívejte Healbe GoBe ve slané vodě, aby nedošlo k poškození vzhledu pouzdra.
 • Chraňte kontakty nabíjení a snímače před poškozením (Pokud používáte verzi GoBe 1.0, potom je třeba používat kryty stykových bodů http://healbe.com/covers).
 • Pokud pouzdro navlhne, osušte jej, abyste tak zabránili poškození vzhledu skvrnami.
 • Pouzdro udržujte v čistotě, doporučujeme používat hadřík s mikro-vlákny (pokud třeba, mírně ho navlhčete) pro všechny oblasti mimo místa se snímači. Pokud nemáte hadřík s mikro-vlákny, můžete použít i jiný materiál, který nezanechává čmouhy nebo by mohl poškodit pouzdro.

Údržba snímačů
 • DŮLEŽITÉ: Po čištění dna Vašeho pouzdra doporučujeme používat vlhký hadřík nebo hadřík namočený do metylalkoholu.
 • Spodní část pouzdra otřete několikrát týdně a po každé fyzické aktivitě vlhkým hadříkem s mikro-vlákny, aby nedošlo ke ztrátě přesnosti snímače.

Kdy je třeba provádět čištění :
 • Čistěte Váš GoBe po každé namáhavé fyzické aktivitě nebo pokud se při ní zapotíte.
 • Čištění kontaktů doporučujeme alespoň jednou týdně.

Odmítnutí nároků:
Uvědomte si, že účelem GoBe body manažeru je poskytovat informace o Vašem tělesném stavu, není lékařským zařízením, ani jej nelze použít pro stanovení diagnózy, léčení nebo pro prevenci proti nemocem. Healbe GoBe se rovněž nesmí používat místo konzultace od profesionálního lékaře. Healbe GoBe měří základní charakteristiky Vašeho těla při použití jedinečné technologie a algoritmů, které Vám poskytnou přesné parametry (včetně přijatých a spálených kalorií, počtu vykonaných kroků a překonané vzdálenosti, energetické rovnováhy, kvality spánku, úrovně stresu a srdeční frekvence). Přesnost těchto informací závisí na přesnosti zadaných osobních dat a způsobu používání Vašeho zařízení.